September 24, 2021, Friday
२०७८ आश्विन ९, शनिबार
।।।आक्के चोक्मा।।।

।।।आक्के चोक्मा।।।

पनुन नुन्दाङ आन्छी मिक्केन थक्तेईल्ले, आक्के चोक्मा।
कन निङ्वाईन खा?ना तेल्लेम फोन्छिङ, आक्के चोक्मा।।

लाःनाम हेक्के केओपा केनारामु माक्लेपेल्ले सेक्खा खेम्दु।
मुयेङसा केएतिल्ले कन लुङ्मामु स्या ल?र लि तोङ आप्तु।।
आन्छि मिक्केन थक्तेईल्ले मिम्जी चक्सिङ,आक्के चोक्मा।
कन निङ्वाईन खा?ना तेल्लेम फोन्छिङ, आक्के चोक्मा।।

                

फुङ हेक्के फेक्तेबा केथक्लाईन निसुङिल्ले मुदङ मुदङ लआ।
माङील्ले आङ सुनिङ्वारे केजोगेबा आलुङ्मेमु चिङ्ने लआ।।
खप्मेन सक्मा हिरिक पेरो ए?नु केगे?रेल्ले, आक्के चोक्मा।
कन निङ्वाईन खा?ना तेल्लेम फोन्छिङ, आक्के चोक्मा।।

====== सेवारो! =======

(भावार्थ : हाम्रो आँखा जुध्दा साह्रै लाज लाग्यो कसो गरौँ । तै पनि यो मन तेतै तुर्लुङ्गै झुन्डिई गयो के गरौँ । घाम जुन जस्तो चम्किलो तिम्रो मुहारमा कालो कोठी कति राम्रो । मुसुक्कै हाँस्दा झ यो दिलमा चिसिक्क तीरले हान्छ ।)

फक्ताङ्लुङ गा.पा.–३ खेबेङ ।
ताप्लेजुङ, हाल : बेलायत